Civil War: neumřít, aby ostatní mohli žít

0
Film Civil War, v českém prostředí pojmenovaný Občanská válka, představuje další ze série filmů producentského studia A24. Režisérovi Alexi Garlandovi se povedla neobyčejná, emocionálně ždímající filmová...

Až na dno pudu. Euripidovy Bakchantky v Národním divadle

0
Po relativně nedávném uvedení Sofoklova Krále Oidipa (2019) se Národní divadlo rozhodlo pro pre-oidipskou tématiku a velmi odvážným způsobem nastudovalo Euripidovy Bakchantky, které by...

Nesnesitelná tíže kruhu, Melancholia

0
Text pochází z knihy Ivy Andrejsové "Není mostů: psychoanalýza znovuobjevovaná v lacanovských inspiracích", která recentně vyšla v edici Analogon. Tuto ukázku z její čtvrté části,...

Orfismus vztahu

0
Mé úvahy se v posledním roce psychoterapeutické a analytické práce často týkají překvapivě intenzivních, nenaplněných, nekončících a jedinečných vztahů. Drahé jsou klientům především ty, které...

Pacient v nás, my v pacientovi

0
“Za analytikovým prijímaním seba ako pacienta stojí rozpoznanie, že bytie a skúsenosti predchádzajú poznaniu toho, čomu má byť porozumené.”  Christopher Bollas Úvod  V článku chcem popísať rôzne...

Eva Švankmajerová : Jsem malířka

0
9. ledna 2024 vyšla první ucelená a obsáhlá monografie Evy Švankmajerové (1940–2005). Nakladatelství K-A-V-K-A právě vydává první obsáhlou a ucelenou monografii této výjimečné osobnosti...

Vývoj předeterminovanosti ve Freudových teoriích

0
Článek vychází z mé diplomové práce, v níž jsem se zabýval vývojem pojmu předeterminovanosti ve Freudově myšlení. Pokouším se zde v co nejstručnější podobě představit...

Současná psychoanalytická diskuze o genderové dysforii a transgender identitě

0
Ve svém textu se snažím představit současné přístupy k fenoménu transgender identity a genderové dysforie u současných psychoanalytických autorů. Východiskem je mi zejména dialog mezi...

Role iluze v protipřenosovém odehrání

0
Text byl přednesen na 29. Psychoanalyticko-psychoterapeutickém sympóziu "Hranice mezi terapeutem a klientem v psychoanalytické psychoterapii" v Opočně dne 8. září 2023. Na úvod zcela banální...

Skúmanie zložitého sveta Perverzie

0
Pri slove perverzia si mnohí predstavia akúsi sexuálnu zvrátenosť, deviáciu, abnormalitu, jednoducho niečo, čo sa vymyká ľudskej predstave o normalite. V klinickej praxi sa s perverziou môžeme...

Film Minulé životy (2023) pohledem psychoanalytického terapeuta

0
Má cenu si nenaplněné milostné touhy po člověku, se kterým jsme cítili „výjimečné“ spojení, v sobě držet i mnoho let (dokonce až desetiletí)? Je...

Perverzní provokatéři: Avgi Saketopoulou, Oliver Davis a Tim Dean

0
„Proměň se v příšeru“, přikazuje čtyřletá holčička Lumi své matce Imami, ta skočí vpřed a křičí: „Já tě sežeru“ a uvězní dceru ve svém náručí....

Zapomenutý osud Sabiny Spielreinové

0
Úvod Z chronologického hlediska se zapomenutý příběh Sabiny Spielreinové začal odkrývat v roce 1974, kdy byla veřejnosti zpřístupněna korespondence mezi Sigmundem Freudem a Carlem G....

Psychodynamika obezity: Jsem to, co jím, a možná i něco míň

0
Jsme to, co jíme. Oblíbený slogan odborníků zabývajících se psychologií jídla, nutrice a obezity. Intuitivně tušíme, že na tom „asi něco bude“. Je na...

O význame prítomnej neprítomnosti v analytickom stretnutí

0
„Na ničom z toho, čo viem, nezáleží viac, než na tom, čo sa nikdy nestalo.“ – John Burnside „Vhľad je partitúra, ktorú si pacient osvojuje...

Prenos v psychoanalýze

0
Cieľom textu je zmapovať fenomén prenosu z pozície repetície a časového faktoru. Ten sa v ňom objavuje vo svojej nevedomej, aktuálnej podobe, v ktorej je namiesto spomienky prítomné...

Art brut a psychoanalýza

0
Článek je recenzí na knihu Pascal Roman: Art Brut et Psychanalyse. Une exploration du processus de création. Collection de l’Art Brut, Lausanne, 2021. Knížka Art...

Psychoanalytická psychoterapie: Příručka pro praxi (Nancy McWilliams). Recenze

0
V nakladatelství Portál vyšel překlad knihy Psychoanalytická psychoterapie: příručka pro praxi, která byla vydána v angličtině v roce 2004. Čtenář má tak v češtině k dispozici již druhou publikaci...

Sigmund Freud. Krysí muž a Vlčí muž. Slavné klinické případy. Recenzia

0
Je určite chvályhodným počinom vydavateľstva Portál, že vnáša do súčasného psychologického diskurzu klasikov, akým je bezpochyby aj Sigmund Freud. V portálovskom vydaní sme sa dočkali...

Křížení těla, struktury a dějin. Pojetí jazyka u Julie Kristevy

0
Julii Kristevu známe v mnoha rolích – jako „poslušnou dceru Lacana“, feministku nebo třeba postmoderní teoretičku. Sama o sobě však říká: „Nazvala bych se...

Smrt v Benátkách – erotika a tvořivost

0
Novela Smrt v Benátkách od Thomase Manna je textem, nad kterým může psychoanalyticky orientovaný čtenář zaplesat. Na relativně krátkém prostoru se zde rozehrává hra...

Ako číta psychoanalýza?

0
Psychoanalýza býva z pozície literárnej vedy často považovaná za redukcionistickú. Vytýkalo sa jej, že sa snaží analyzovať autora a odhaľovať jeho vnútorné konflikty, ktoré s realitou nemuseli...

„Držet se dobrých objektů přes zvuky sirén“. Ukrajinská psychoanalýza za války

0
Dne 24. srpna 2022 slaví Ukrajina 31 let nezávislosti. Zároveň je to přesně 6 měsíců, co v únoru světem otřásla aktuální ruská invaze. Půl roku...

Oživené obrazy z psychoanalytikova zápisníku Václava Buriánka

0
Vychází dlouho očekávaná kniha Václava Buriánka "Z psychoanalytikova zápisníku", ve které nám zprostředkuje hru s přítomným okamžikem: jako fotograf jej zastaví, a jako psychoanalytik...

Polygraf optikou psychoanalýzy

0
Cieľom tohto článku je upriamiť pozornosť na používanie polygrafu v zmysle symbolickej reprezentácie v spoločnosti. Text začína úvodom a prechádza ku krátkemu historickému prehľadu polygrafu cez...

Plážové čtení aneb co si přibalit k Hartlovu Malému pražskému erotikonu

0
Naposledy nám svoji knihovnu poodhalila Veronika Andrashko o svátku svatého Valentýna, kdy představila řádku nejen psychoanalytických publikací na téma lásky. Štafetu knižních tipů s představou...

Psychopatie II – vztah

0
V tomto článku se pokusím navázat na text z roku 2019 Psychopatie I. Tentokrát bych nabídl osobnější úvahu, založenou na zážitku z praxe. Takové...

Víc než dva ve vztahu: Dialog o teorii pole z perspektivy psychoanalýzy a gestalt...

0
Teorie pole1 je v posledních letech široce diskutována v psychoanalytické literatuře, zejména v kontextu post-bionovské „intersubjektivity“ a vztahové psychoanalýzy. Zároveň se jedná o jeden z ústředních konceptů v sylabu...

Sám proti slovám

0
Prezentovaný text sa nesnaží o odbornosť. Ide skôr o asociačný experiment, ktorého cieľom je, ak nejaký cieľ vôbec má, zdieľať  pocity nepochopiteľnosti a chaosu, ktoré so sebou...

Lacan in Wonderland: Lewis Carroll’s Guide to Lacanian Psychoanalysis

0
The following article is meant to serve as an introduction in plain language to some basic concepts of Lacanian psychoanalysis. With that purpose in...

Být ve své kůži: Zamyšlení nad významem tělesného obalu v psychoanalýze

1
Článek nabízí pohled na povrch těla jako na kolébku psychické zkušenosti a jeviště vnitřních konfliktů. Zachycuje úvahy vybraných psychoanalytických autorů nad problematikou povrchu expresivního...

Strobachová: Petrovi šlo hlavně o to, aby debata měla úroveň

0
Petr Příhoda (1939–2014) byl psychiatr, psychoanalytik, křesťanský publicista a vysokoškolský pedagog. Na začátku devadesátých let 20. století působil jako tiskový mluvčí a poradce Petra...

René Magritte a jeho terapie malbou

0
V tomto článku se pokusím přiblížit přístup, kterým psychoanalýza nahlíží na umění a představit tak, jakým způsobem můžeme skrze tyto metody odkrývat psychické motivace...

(Re)cherchez la femme: Labyrinty ženství mezi mýtem a psychoanalýzou

0
V počátcích psychoanalytické teorie byly koncepty pohybu a síly asociovány s maskulinitou, naopak ženskosti se přisuzovala imanence a submisivita. Z krátkodobé historické perspektivy pro to lze najít...

Reclaiming Freud as a Naturalist

5
This article is meant to reclaim Freud as a naturalist. During the 20th century, Freud’s writings were used by various schools of thought in...

O vnútorných priestoroch a ich zlyhávaní

0
Príspevok mal pôvodne odznieť vo forme prednášky na konferencii Think! V Pardubiciach. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré špecifická hraničnej organizácie osobnosti. Text vychádza z predpokladu, že...

Moje zkušenosti se supervizí

0
Autor: Olga Marlinová Shrnutí Ve svém sdělení jsem se snažila popsat, jaké funkce supervizor zastává. Učí teorii a klinickou metodu, a současně modeluje analytický přístup k...

Haim Weinberg

Rozhovor s Haimem Weinbergem, izraelským psychoanalytikem a skupinovým analytikem, který se zabývá skupinami a psychoterapií online již od devadesátých let dvacátého století. V roce...
Vyhoštění Oidipa a Antigony z Théb (Eugène Ernest Hillemacher)

Psychoanalýza jako hledání pravdy

0
Co je tou přitažlivou sjednocující esencí značně rozkošatělé současné psychoanalýzy? Jedna z věcí, ke kterým jsem došel, je, že je to důraz na to co nejupřímněji a nejpřesněji porozumět tomu, co se v daném člověku a jeho vztazích s ostatními lidmi doopravdy děje. A to i když to někdy může být nepříjemné. Něco, co si velmi volně dovolím propojit s Havlovým souslovím “život v pravdě”.

Před každým hraním Freuda se přežehnám

0
Rozhovor o osvojování si cizích identit, výuce herectví a potřebě hereckých idolů s herci z inscenace Poslední sezení u doktora Freuda, již uvádí Divadlo...