Daniela Vaňová

1 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Psychologička, aktuálne frekventantkou výcviku v psychoanalytickej psychoterapii na Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy. Pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

Polygraf optikou psychoanalýzy

0
Cieľom tohto článku je upriamiť pozornosť na používanie polygrafu v zmysle symbolickej reprezentácie v spoločnosti. Text začína úvodom a prechádza ku krátkemu historickému prehľadu polygrafu cez...