O webu

Myšlenka přivádět psychoanalytiky, odborníky a studenty k jednomu stolu není zásadně nová, nově se ji však u nás podařilo realizovat až nyní. Vznikla mezi studenty a absolventy olomoucké psychologie, kteří navrhli základní podobu a infrastrukturu fungování časopisu. V úzké spolupráci s českými psychoanalytiky a kandidáty postupně vznikl první online časopis svého druhu. V celé republice na něm spolupracují čtenáři, studenti, odborníci různých oblastí, psychoanalytici a vůbec všichni, kteří se chtějí k psychodynamickým otázkám vyjádřit.

Autoři chtějí dále vytvářet otevřený prostor, ve kterém se mohu psychodynamické systémy vzájemně přibližovat a rozvíjet. Projekt není exkluzivním hlasem jednoho místa, jednoho oboru, nebo jedné odbornosti. Je otevřeným fórem, kde se mají scházet všichni lidé, kteří se nebojí pokládat palčivé otázky psychologické, společenské, umělecké i jiné. Osoby, které mají zájem o psychoanalytické myšlení, a chtějí se stát přispěvateli, jsou srdečně vítání.

Sledujte a účastněte se na www.psychoanalyzadnes.cz

Vaše redakční rada