O psychoanalýze

„Přestože se mi nelíbí spousta slepých uliček a ideologických stanovisek psychoanalytických institucí, jsou tyto instituce často jediným kolbištěm ve městě, jediným místem, kde nejlepší a nejchytřejší klinické mozky našeho oboru diskutují o vážných technických psychodynamických otázkách.“ (I. D. Yalom, The Gift of Therapy, 2002, 220)

Začali jste se zajímat o psychoanalýzu a přemýšlíte, jak si doplnit znalosti o současném psychoanalytickém myšlení? Náš šéfredaktor Jakub Kuchař s editorem Tomášem Peřichem vytvořili tenhle seznam čtivých a srozumitelných moderních psychoanalytických zdrojů.

-> Freud a po Freudovi /Mitchell, Black/ – pěkně popsaný vývoj psychoanalytické teorie včetně kazuistických ukázek (http://bit.ly/1kR4qbp).

-> Psychoanalytická diagnóza /McWilliams/ – „kuchařka“ pro psychoanalytickou práci s různými druhy charakteru (http://bit.ly/1N7lmVY).

-> A Short Introduction to Psychoanalysis /Milton, Polmear, Fabricius/ – název mluví za sebe. Jiří Jakubů před nějakou dobou knihu v Revue psychoanalytická psychoterapie velmi pozitivně recenzoval (http://bit.ly/1HasZV2).

-> That Was Then, This is Now /Shedler/ – na internetu dostupný „jargon-free“ úvod od psychodynamické terapie od bojovníka za efektivitu psychoanalytické terapie Jonathan Shedler, PhD (http://bit.ly/SruafV).

-> Teorie a praxe skupinové psychoterapie /Yalom/ – sice se Yalom vymezuje proti ortodoxní psychoanalýze, ale pořád z psychoanalytických principů dost vychází (např. skupinový přenos) a tato kniha je kvalitním zdrojem o skupinové psychodynamické psychoterapii. (http://bit.ly/1OY3XRf).

-> Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis /Akhtar/ – výborný moderní psychoanalytický slovník (http://bit.ly/1OY45jD).

-> Přehled psychodynamiky /Mentzos/ – stručný a přehledný základ k uvažování nad psychikou, osobností a patologií dynamickým způsobem více zaměřeným na intrapsychické konflikty (http://bit.ly/1PQmMpm).

-> The scientific legacy of Sigmund Freud: Toward a psychodynamically informed psychological science /Westen/ – psychoanalytické koncepty ve světle evidence-based přístupu (http://bit.ly/1PQmMG1).

-> Introduction to Psychoanalysis /Kernberg/ – videoúvod do psychoanalýzy od guru Kernberga (http://bit.ly/1SF58pK).