Tomáš Puškárik

9 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Psychológ, kandidát Českej psychoanalytickej spoločnosti. V súčasnosti pracuje v Denním Sanatoriu Horní Palata.

Ako číta psychoanalýza?

0
Psychoanalýza býva z pozície literárnej vedy často považovaná za redukcionistickú. Vytýkalo sa jej, že sa snaží analyzovať autora a odhaľovať jeho vnútorné konflikty, ktoré s realitou nemuseli...

Sám proti slovám

0
Prezentovaný text sa nesnaží o odbornosť. Ide skôr o asociačný experiment, ktorého cieľom je, ak nejaký cieľ vôbec má, zdieľať  pocity nepochopiteľnosti a chaosu, ktoré so sebou...

O vnútorných priestoroch a ich zlyhávaní

0
Príspevok mal pôvodne odznieť vo forme prednášky na konferencii Think! V Pardubiciach. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré špecifická hraničnej organizácie osobnosti. Text vychádza z predpokladu, že...

Ducho-analýza Vianočnou koledou

0
Cieľom textu je predložiť psychoanalytický pohľad na poviedku Vianočná koleda od Charlesa Dickensa. V úvode sa pokúsime poukázať na určité spoločenské aspekty okolo vzniku poviedky....

Tri poznámky k psychoterapii a väzeniu

0
Nasledujúci text je skôr úvahou než odborným skúmaním problému psychoterapie a väzenia. Cieľom je skôr sprostredkovanie subjektívneho pohľadu na niektoré fakty, než objektívne pozorovanie a vedecké...

Na ceste. Ale kam?

0
V nasledujúcom texte sa pokúsim o psychoanalytickú interpretáciu diela Jacka Kerouaca- Na ceste. V úvode sa pokúsim priblížiť históriu vzniku diela Na Ceste, ktorá bola začne spletitá....

Psychoanalytický pohľad na Nabokovovu Lolitu

0
Hlavným hrdinom príbehu je Humbert Humbert, ktorý píše vo väzení priznanie o tom, ako zneužíval maloletú Doloras Haze. Ide o dielo, ktoré si od...

Stručný prehľad vzniku a vývinu psychoanalýzy v Maďarsku

0
V nasledujúcom texte budeme mať možnosť pozrieť sa bližšie na vývoj psychoanalýzy v Maďarsku od počiatku až po vznik Budapeštskej školy, ktorej predstavitelia boli nútení svoj...

Leopold Szondi a slobodný osud

0
V nasledujúcom texte sa pokúsime priblížiť život a prácu Leopolda Szondiho, ktorý je známy predovšetkým zostrojením projektívnej psychodiagnostickej metódy, ktorá nesie jeho meno. Szondiho...