Reclaiming Freud as a Naturalist

5
This article is meant to reclaim Freud as a naturalist. During the 20th century, Freud’s writings were used by various schools of thought in...

O vnútorných priestoroch a ich zlyhávaní

0
Príspevok mal pôvodne odznieť vo forme prednášky na konferencii Think! V Pardubiciach. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré špecifická hraničnej organizácie osobnosti. Text vychádza z predpokladu, že...

Moje zkušenosti se supervizí

0
Autor: Olga Marlinová Shrnutí Ve svém sdělení jsem se snažila popsat, jaké funkce supervizor zastává. Učí teorii a klinickou metodu, a současně modeluje analytický přístup k...

Haim Weinberg

Rozhovor s Haimem Weinbergem, izraelským psychoanalytikem a skupinovým analytikem, který se zabývá skupinami a psychoterapií online již od devadesátých let dvacátého století. V roce...
Vyhoštění Oidipa a Antigony z Théb (Eugène Ernest Hillemacher)

Psychoanalýza jako hledání pravdy

0
Co je tou přitažlivou sjednocující esencí značně rozkošatělé současné psychoanalýzy? Jedna z věcí, ke kterým jsem došel, je, že je to důraz na to co nejupřímněji a nejpřesněji porozumět tomu, co se v daném člověku a jeho vztazích s ostatními lidmi doopravdy děje. A to i když to někdy může být nepříjemné. Něco, co si velmi volně dovolím propojit s Havlovým souslovím “život v pravdě”.

Před každým hraním Freuda se přežehnám

0
Rozhovor o osvojování si cizích identit, výuce herectví a potřebě hereckých idolů s herci z inscenace Poslední sezení u doktora Freuda, již uvádí Divadlo...

Psychoanalýza online

0
V tomto článku se pokusím shrnout své postřehy a poznatky týkající se pro mnohé náhlého přechodu z klasické psychoanalytické a psychoterapeutické práce na setkávání s pacienty online....

Obrazy psychoanalýzy se vztahem k surrealismu

0
Příspěvek zachycuje některé styčné plochy dvou názorových oblastí psychoanalýzy a surrealismu, zejména ve vztahu k jejich „emancipačnímu“ potenciálu. Byl přednesen 28. října 2013 na druhém...

Cesta do hlubin Isaacovy duše

1
V tomto článku se pokusím přiblížit pro psychoanalýzu poněkud netypické, dle mého názoru však neméně zajímavé téma, které nám dá možnost nahlédnout, jakou tvořivostí disponují častokrát...

Přenos a protipřenos ve vztahu lékaře a pacienta

0
Kvalita vztahu mezi lékařem a pacientem je často proklamovaným heslem, opírajícím se o etické zásady a pravidla. Jde vždy o to, jaký by měl...

Ducho-analýza Vianočnou koledou

0
Cieľom textu je predložiť psychoanalytický pohľad na poviedku Vianočná koleda od Charlesa Dickensa. V úvode sa pokúsime poukázať na určité spoločenské aspekty okolo vzniku poviedky....

Joker (2019) – Arthur Fleck a jeho osobnost

0
Vzrušení i rozrušení pomalu opadá a už je jasné, že se Joker stane jedním z nejdůležitějších filmů minimálně tohoto desetiletí. Syrové osobní setkání diváka...

Kniha Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě

0
České vydání knihy Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě je výsledkem snahy konstruktivně provázat minulost rorschachovské diagnostiky s aktuálním zájmem o psychodynamické pojetí osobnosti. Tato...

How can a psychoanalytically oriented clinician transform society?

0
These days, many people from all around the world are afraid of the current socio-political situation. Many educated people often express the wish to...

Psychopatie I. – pojem a diagnóza

2
Článek je první z řady věnující se problematice psychopatie. Protože kolem tohoto tématu panuje řada nejasností, je důležité začít od základů. Text proto v první řadě...

The Great Gatsby: A Freudian Analysis

0
Freud considered psychoanalysis to be “first and foremost an art of interpreting” (Freud, 1961a, p. 12). In this paper, our aim is to apply...

Psychoanalýza v době postfaktické

3
Tento text vznikl v reakci na podcast Návrat do přítomnosti nedávno publikovaný na portálu psychologie.cz, ve kterém spolu hovoří šéfredaktor Psychologie.cz Jan Majer a...

Na cestě do nového roku Psychoanalýzy dnes

0
Po letech na editorské pozici přechází pochodeň šéfredaktorství i ke mně. Touto krátkou glosou bych chtěl našim čtenářům a kolegům představit vizi do nového...

Tři roky Psychoanalýzy dnes

1
Psychoanalýza dnes slaví své 3. narozeniny a já se rozhodl si sednout s předchozím šéfredaktorem Jakubem Kuchařem a zavzpomínat na to, jak vlastně Psychoanalýza...

Psychodynamická zkušenost zvyšuje schopnost rozpoznání skrytého dětského traumatu: Výsledky a diskuze

0
Psychoanalýza dnes má unikátní příležitost publikovat francouzský odborný článek v překladu MUDr. Martina Pavelky, zabývající se výzkumem psychoanalytické teorie. Pokud jste nečetli první část,...