Reporty, recenze, rozhovory

Joker (2019) – Arthur Fleck a jeho osobnost

0
Vzrušení i rozrušení pomalu opadá a už je jasné, že se Joker stane jedním z nejdůležitějších filmů minimálně tohoto desetiletí. Syrové osobní setkání diváka...

The Great Gatsby: A Freudian Analysis

0
Freud considered psychoanalysis to be “first and foremost an art of interpreting” (Freud, 1961a, p. 12). In this paper, our aim is to apply...

Adrienne Harris: The next generation of psychoanalysts should understand the importance of freedom

0
Adrienne Harris is one of the leading personalities of Relational psychoanalysis. Among other things, she is an Associate Editor of Psychoanalytic Dialogues journal and...

Klára Benešová: Novela školního zákona neznamená, že rodiče začnou hromadně odkládat dvouleté děti

0
V parlamentu ČR se nyní projednává kontroverzní novela školského zákona, která by měla platit od roku 2020. Jedním z nejspornějších bodů je uložení povinnosti...

Psychoanalýza v době postfaktické

3
Tento text vznikl v reakci na podcast Návrat do přítomnosti nedávno publikovaný na portálu psychologie.cz, ve kterém spolu hovoří šéfredaktor Psychologie.cz Jan Majer a...

Víc než dva ve vztahu: Dialog o teorii pole z perspektivy psychoanalýzy a gestalt...

0
Teorie pole1 je v posledních letech široce diskutována v psychoanalytické literatuře, zejména v kontextu post-bionovské „intersubjektivity“ a vztahové psychoanalýzy. Zároveň se jedná o jeden z ústředních konceptů v sylabu...

Adrienne Harris: It is unlikely that politics is absent from your clinical practice

0
Adrienne Harris is one of the leading personalities of Relational psychoanalysis. Among other things, she is an Associate Editor of Psychoanalytic Dialogues journal and...

Kniha Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě

0
České vydání knihy Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě je výsledkem snahy konstruktivně provázat minulost rorschachovské diagnostiky s aktuálním zájmem o psychodynamické pojetí osobnosti. Tato...

Autismus v roce 2016 – psychoanalytickýma očima

0
Pro všechny, kterým unikla možnost navštívit konferenci AUtismus 2016 – psychoanalytický přístup, nabízíme krátké ohlédnutí za proběhlou akcí. Účastníci strávili v krásných prostorách hlavní budovy...

Rosine Perelberg: Murder of the dead father, history and psychoanalysis

0
During the Otto Fenichel and His Legacy Conference in Prague in October 2017, we had a chance to meet some of the most prominent...