Odbornější

Kniha Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě

0
České vydání knihy Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě je výsledkem snahy konstruktivně provázat minulost rorschachovské diagnostiky s aktuálním zájmem o psychodynamické pojetí osobnosti. Tato...

Psychoanalytický panpsychismus (1. část)

2
Metafyzika psychoanalýzy, teda filosofie, která zakládá psychoanalytickou metodu, musí zahrnovat předpoklad, který se nazývá panpsychismus. Toto pojetí panpsychismu chápe celý svět v jistém smyslu jako...

Přechodový prostor a jeho selhávání u psychotiků

0
Cílem tohoto článku je představení jednoho z vícero podstatných aspektů schizofrenního onemocnění - narušení schopnosti symbolizovat. V rámci tohoto zaměření představím stručně a v...

Práce se sny a jinými kompromisními útvary II.

0
Tento článek je pokračování, přečtěte si první část. Kritika Kromě nepříliš záživné první kapitoly je Výklad snů dobrodružství, které připomíná četbu cestopisů objevujících neprobádané končiny, dobrodružství...

Underground psychoanalysis in Prague – part III.

0
This article is the last of our three part series about Underground psychoanalysis in Prague (part one and part two). In the traumatizing conditions of political...

Underground psychoanalysis in Prague – part II.

0
This is a follow-up of the article Underground psychoanalysis in Prague – part I. Now, I would like to cover several themes which I consider to...

The Quality of Free Association as an Expression of a Relationship With a Psychoanalyst

0
The concept of free association is based on one-person psychology – only the analysand’s conflicts and inner dynamic are usually considered when the content...

Dynamika bludu

0
Článek pojednává o základních dimenzích pojetí bludu v psychoanalytické perspektivě. Staví na předpokladech fenomenologické metody Carla Jasperse a rozvíjí teorii vzniku patologie s ohledem k psychoanalytické teorii...

Moje zkušenosti se supervizí

0
Autor: Olga Marlinová Shrnutí Ve svém sdělení jsem se snažila popsat, jaké funkce supervizor zastává. Učí teorii a klinickou metodu, a současně modeluje analytický přístup k...

Co se zrcadlí na sociálních sítích

1
Sociální sítě (označovány případně jako nová média) provázela ze strany mediálních teoretiků mnohá očekávání spjatá s demokratizací šíření zpravodajských obsahů a vytvářením nehierarchických struktur...