Hynek Tippelt

2 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. vystudoval filosofii na FF UK v Praze, dizertační práci obhájil na FF UP v Olomouci. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Institutu aplikované psychoanalýzy v Opočně. V pedagogické činnosti na Katedře politologie a filosofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem se zaměřuje na novověkou filosofii a filosofii dějin. Jeho výzkumný zájem se soustřeďuje na mapování vztahu filosofie a psychoanalýzy.

Psychoanalytický panpsychismus (2. část)

1
Holistické vnímání světa, podle kterého je všechno je propojené se vším, je podle Lou Andreas-Salomé bližší ženské než mužské perspektivě. Tato autorka udává, že...

Psychoanalytický panpsychismus (1. část)

2
Metafyzika psychoanalýzy, teda filosofie, která zakládá psychoanalytickou metodu, musí zahrnovat předpoklad, který se nazývá panpsychismus. Toto pojetí panpsychismu chápe celý svět v jistém smyslu jako...