Jiří Michalec

1 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Psycholog na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK v Praze.

Přechodový prostor a jeho selhávání u psychotiků

0
Cílem tohoto článku je představení jednoho z vícero podstatných aspektů schizofrenního onemocnění - narušení schopnosti symbolizovat. V rámci tohoto zaměření představím stručně a v...