Jan Vávra

1 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Absolvent mediálních studií na FSV UK, v mediální sféře i pracuje. Je i členem platformy pro studium vizuální kultury s názvem Fresh Eye.

Co se zrcadlí na sociálních sítích

1
Sociální sítě (označovány případně jako nová média) provázela ze strany mediálních teoretiků mnohá očekávání spjatá s demokratizací šíření zpravodajských obsahů a vytvářením nehierarchických struktur...