Hynek Tippelt

Hynek Tippelt
2 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. vystudoval filosofii na FF UK v Praze, dizertační práci obhájil na FF UP v Olomouci. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Institutu aplikované psychoanalýzy v Opočně. V pedagogické činnosti na Katedře politologie a filosofie Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem se zaměřuje na novověkou filosofii a filosofii dějin. Jeho výzkumný zájem se soustřeďuje na mapování vztahu filosofie a psychoanalýzy.

Psychoanalytický panpsychismus (2. část)

Holistické vnímání světa, podle kterého je všechno je propojené se vším, je podle Lou Andreas-Salomé bližší ženské než mužské perspektivě. Tato autorka udává, že...

Psychoanalytický panpsychismus (1. část)

Metafyzika psychoanalýzy, teda filosofie, která zakládá psychoanalytickou metodu, musí zahrnovat předpoklad, který se nazývá panpsychismus. Toto pojetí panpsychismu chápe celý svět v jistém smyslu jako...