Jaromír Škoda

Jaromír Škoda
3 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Student jednooborové psychologie a filozofie na Univerzitě Palackého. Zajímá se o psychoanalytickou teorii a zabývá se otázkou demarkace psychoanalýzy jako vědy.

Vám všem, kteří jste nemohli navštívit XXIII. ročník Psychoanalyticko-psychoterapeutického sympozia pořádaného Institutem aplikované psychoanalýzy, nabízíme krátké ohlédnutí za tímto setkáním. Akce proběhla již tradičně...

Představte si, že se jako neznalý pozorovatel ocitnete uprostřed českých Velikonoc. Kolem Vás probíhá nesrozumitelná podívaná, kterou byste očekávali spíš mezi polynéskými kmeny nebo...

Článek pojednává o základních dimenzích pojetí bludu v psychoanalytické perspektivě. Staví na předpokladech fenomenologické metody Carla Jasperse a rozvíjí teorii vzniku patologie s ohledem k psychoanalytické teorii...