Jaromír Škoda

Jaromír Škoda
3 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Student jednooborové psychologie a filozofie na Univerzitě Palackého. Zajímá se o psychoanalytickou teorii a zabývá se otázkou demarkace psychoanalýzy jako vědy.

Ohlednutí za XXIII. opočenským sympoziem

Vám všem, kteří jste nemohli navštívit XXIII. ročník Psychoanalyticko-psychoterapeutického sympozia pořádaného Institutem aplikované psychoanalýzy, nabízíme krátké ohlédnutí za tímto setkáním. Akce proběhla již tradičně...

Velikonoce

Představte si, že se jako neznalý pozorovatel ocitnete uprostřed českých Velikonoc. Kolem Vás probíhá nesrozumitelná podívaná, kterou byste očekávali možná spíš mezi polynéskými kmeny....

Dynamika bludu

Článek pojednává o základních dimenzích pojetí bludu v psychoanalytické perspektivě. Staví na předpokladech fenomenologické metody Carla Jasperse a rozvíjí teorii vzniku patologie s ohledem k psychoanalytické teorii...