Jaromír Škoda

Jaromír Škoda
2 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Student jednooborové psychologie a filozofie na Univerzitě Palackého. Zajímá se o psychoanalytickou teorii a zabývá se otázkou demarkace psychoanalýzy jako vědy.

Ohlednutí za XXIII. opočenským sympoziem

Vám všem, kteří jste nemohli navštívit XXIII. ročník Psychoanalyticko-psychoterapeutického sympozia pořádaného Institutem aplikované psychoanalýzy, nabízíme krátké ohlédnutí za tímto setkáním. Akce proběhla již tradičně...

Dynamika bludu

Článek pojednává o základních dimenzích pojetí bludu v psychoanalytické perspektivě. Staví na předpokladech fenomenologické metody Carla Jasperse a rozvíjí teorii vzniku patologie s ohledem k psychoanalytické teorii...